เงื่อนไขเงินกู้ เงินด่วน ธกส

สมัครบัตรเครดิต tmb so smart
 • จำนวนเงินกู้ ถึง 800000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย ไม่ถึง 28%
 • ระยะเวลากู้ยืม 1-60 เดือน
 • อายุของผู้กู้ 18-60 ปี

เกี่ยวกับเงินกู้ เงินด่วน ธกส

ลงทะเบียนกู้ เงินด่วน ธ.ก.ส.50,000 ปี 2564 ได้ถึงเมื่อไร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มีโครงการ ธ.ก.ส. 10,000 บาทแล้ว ยังมีเงินด่วน ธ.ก.ส. 50,000 ปี 2564 ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ต้องการจะมีสภาพคล่องทางด้านการเงิน ให้ดีขึ้น เช่นการใช้จ่ายในครัวเรือน ใช้ในการประกอบอาชีพในผู้ที่กำลังเริ่มต้นอาชีพของตนเอง หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

เงินด่วน ธ.ก.ส. 50,000 ปี 2564 คืออะไร หลายๆคนสับสน เพราะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จะมีสินเชื่อต่างๆออกมามากมายเพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยนี้จริงๆ โดยข้อมูลที่แท้จริงคือ ธ.ก.ส. 50,000 บาท ก็คือ สินเชื่อเงินด่วน A-CASH ซึ่งจะอนุมัติวงเงินให้สูงสุดถึง 50,000 บาท และสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ

เงื่อนไขต่างๆของ สินเชื่อเงินด่วน A-CASH ( เงินด่วน ธ.ก.ส. 50,000 ปี2564 )

 1. วงเงินสินเชื่อจะอนุมัติได้ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อราย โดยสามารถจะเบิกถอนได้หลายๆครั้ง ตามวงเงินที่มีอยู่

 2. อัตราดอกเบี้ย MRR หรือไม่เกิน 6.5% ต่อปี

 3. ระยะเวลาในการผ่อนชำระ 12 เดือน 

 4. จะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน หรือบุคคลค้ำประกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

สินเชื่อเงินด่วน A-CASH นี้ลูกค้าจะต้องเตรียมเอกสารและเข้าไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารโดยตรง แต่ในส่วนของเงินด่วน ธ.ก.ส. 50,000 ปี 2564 จะมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะลงทะเบียนผ่าน LINE ได้ ซึ่งเป็นสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ ที่มีโครงสร้างของสินเชื่อเพื่อการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ที่มีอาชีพทางด้านการเกษตร หรือจะเป็นอาชีพนอกภาคการเกษตร เช่นประชาชนที่ทำอาชีพค้าขายทั่วไป ทำร้านเสิรมสวย ซักรีด นวดแผนโบราณ และอื่นๆอีกมาก

สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ หรือ ธ.ก.ส. 50,000 มีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

 1. วงเงินที่อนุมัติให้ได้ จะไม่เกิน 50,000 บาท

 2. ระยะเวลาการผ่อนชำระ 12 เดือน หรือมีเหตุสุดวิสัยจะต้องผ่อนผันไปได้อีกเป็น 18 เดือน

 3. จะต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

 4. อัตราดอกเบี้ยจะเป็น 0% ต่อปี เฉพาะเดือนที่ 1 – 3 และในเดือนที่ 4 เป็นต้นไป จะคิดอัตราดอกเบี้ย MRR หรือ 6.5% ต่อปี

 5. ลูกค้าสามารถจะลงทะเบียนขอสินเชื่อ ธ.ก.ส. 50,000 ได้ทาง LINE เช่นเดียวกับ สินเชื่อ ธ.ก.ส. 10,000 บาท

 6. ลูกค้าสามารถจะลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อได้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ เงินด่วน ธ.ก.ส. 50,000 ปี 2564 

จะต้องเป็นเกษตรกร หรือคนที่ครอบครัวที่มีอาชีพทางการเกษตร หรือบุคคลทั่วๆไปที่ได้รับผลกระทบมาจากไวรัสโควิด-19 หรือเป็นลูกค้าที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนกับ ธ.ก.ส. รวมไปถึงบุคคลที่ต้องการจะประกอบอาชีพทางการเกษตร หรือจะเป็นการประกอบอาชีพอื่นๆที่ต้องการเงินทุนไม่มากนัก สามารถลงทะเบียนผ่าน LINE ได้

สำหรับสินเชื่อ ธ.ก.ส. 50,000 บาทนี้หากผ่อนชำระหมดแล้วสามารถจะขอสินเชื่อได้อีก ซึ่งจะแตกต่างจาก สินเชื่อ ธ.ก.ส. 10,000 บาท ที่จะได้รับสิทธิ์เพียงแค่คนละสิทธิ์ถึงแม้ว่าจะได้รับวงเงินไม่ถึง 10,000 บาทหรือยังไม่เต็มวงเงินก็ตาม

ส่งข้อความ

ความคิดเห็นเกี่ยวกับ เงินด่วน ธกส

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

เพิ่มบทวิจารณ์